Умови проведення конкурсу «Кавові історії» > виробник кави Gemini.ua

Умови проведення конкурсу «Кавові історії»

Повернутися

Офіційні правила (надалі – «Офіційні правила») Акції «Кавові історії» (надалі – Акція)

 1. Загальні положення

1.1. Організатор Акції – Товариство з обмеженою відповідальністю «Gemini» (надалі – Організатор), Україна, м.Київ, вул. Горького 172.

1.2. Рекламна Акція «Кавові історії» не є азартною грою та проводиться виключно з метою популяризації ТМ «Gemini».

 1. Учасники Акції

2.1. Учасником Акції може бути будь-який громадянин України, якому на момент проведення Акції вже виповнилось 16 (шістнадцять) років та який ретельно виконав всі дії та умови, необхідні для участі в Акції та для отримання Заохочень Акції, зазначені в цих Правилах (надалі – Учасник або Учасники).

2.1.1. При цьому Участь в Акції осіб віком від 16 (шістнадцяти) до 18 (вісімнадцяти) років здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Неповнолітні особи вправі взяти участь в Акції тільки за згоди своїх батьків (або інших законних представників) та здійснюють отримання відповідних Заохочень Акції з залученням батьків та/або інших законних представників відповідно до умов чинного законодавства України.

 1. Тривалість Акції та місце її проведення

3.1.Акція триває з 1 жовтня 2017 р. по 30 листопада 2017 року включно (надалі – Акційний період, період проведення Акції). Визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочень Акції, відбувається до 05 грудня 2017 року включно відповідно до умов цих Офіційних Правил.

3.2. Акція проводиться по всій території України.

 1. Фонд Заохочень Акції

4.1. Фонд Заохочень Акції складається з наступних Заохочень:

4.1.1. 10 фірмових термо чашок;

4.1.2. 5 наборів свіжообсмаженої кави на 3 місяці (кожен 2 кг).

4.1.3 Автоматична кавова машина Gemini 717.

4.2. Кількість Заохочень Акції обмежена і становить вищезазначену кількість. Відповідальність Організатора не виходить за межі кількості Фонду Заохочень Акції, що зазначений вище.

4.3. Організатор Акції залишає за собою право збільшити або зменшити загальну кількість Фонду Заохочень Акції або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни відбудуться, Організатор повідомляє про них в порядку, передбаченому п. 10. цих Правил.

4.4. Зовнішній вигляд Заохочень (розмір, колір), зазначених на інтернет-сайті Акції, на рекламних матеріалах, які будуть поширюватись Організатором Акції протягом Акційного Періоду, може відрізнятись від зовнішнього вигляду реальних Заохочень.

 1. Порядок участі в Акції та реєстрація Учасників Акції.

5.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно здійснити наступні дії:

5.1.1. Написати унікальну історію, пов’язану з кавою об’ємом не менше 500 та не більше 2500 символів;

5.1.2. Надіслати історію через спеціальну форму на сайті Gemini.ua, або розмістити її на особистій сторінці в соціальній мережі з наступними хештегами: #кавовіісторії #кофейныеистории #Geminiespresso:

5.2. Один учасник може надіслати на більше трьох історій.

5.3. Унікальним Учасником Акції вважається Учасник Акції з належним лише йому унікальною адресою електронної пошти.

5.4. Ідентифікація Учасників Акції здійснюється Організатором Акції за допомогою унікальної адреси алектронної пошти, яку було вказано при реєстрації на Сайті або за ім’ям сторінки в соціальній мережі.

 1. Права та обов’язки Учасника Акції

6.1. Права Учасника Акції:

6.1.1. Ознайомитись з Офіційними правилами Акції.

6.1.2. Прийняти участь в Акції в порядку, визначеному даними Офіційними Правилами.

6.2. Обов’язки Учасника Акції:

6.2.1. Неухильно виконувати умови цих Офіційних правил Акції.

6.2.2. У випадку визначення Учасника Акції як такого, що має право отримати одне із Заохочень Акції, Учасник зобов’язаний виконати усі необхідні для цього дії, що зазначені в цих Офіційних Правилах Акції.

6.2.3. Надати Виконавцю права на використання його зображення, персональних даних, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього, пов’язаних з його участю в Акції під час розповсюдження рекламної інформації про Акцію на необмежений термін та без обмеження території та без виплати будь – яких винагород за таке використання.

 1. Способи та порядки інформування Учасників Акції про строки та умови її проведення

7.1. Інформування Учасників Акції та потенційних Учасників Акції про умови участі, продовження строку Акції, збільшення Фонду Заохочень Акції та інших змін, будуть здійснюватися на Інтернет-сайті компанії.

7.2. Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом усього терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення Офіційних Правил та умов Акції можливі у випадку їхнього затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про умови участі в Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Офіційних Правил.

 1. Порядок визначення Учасників Акції, які здобули можливість отримати одне із Заохочень Акції (надалі – «Власник заохочення» або «власники Заохочення»).

8.1. Визначення Учасників Акції, які матимуть право стати власниками Заохочень Акції у вигляді фірмових термочашок та наборів кави.

8.1.1. Учасником Акції, який здобув право на отримання фірмової термочашки та набарів кави вважається Учасник Акції, який надіслав унікальну історію, пов’язану з кавою та став одним 3 15 учасників, історії котрих набрали найбільшу кількість лайків.

8.2. Визначення Учасників Акції, які матимуть право стати власниками Заохочень Акції у вигляді кавової машини Gemini 717.

8.2.1. Учасником Акції, який здобув право на отримання сертифікату на навчання в кавової машини Gemini 717 вважається Учасник Акції, який надіслав унікальну історію, пов’язану з кавою та став одним 3 15 учасників, історії котрих набрали найбільшу кількість лайків. Організатори обирають одну з таких 15 історій як найкращу.

 1. Інші умови

9.1. Заохочення Акції не видаються у випадку будь-якого не виконання Учасником Акції умов цих Правил Акції.

9.2. Рішення Організатора/Виконавця з усіх питань, що пов‘язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не підлягають.

9.3. Організатор/Виконавець залишає за собою право розміщати додаткову інформацію про Акцію.

9.4. Якщо Учасник Акції, який здобув право на отримання відповідного Заохочення Акції надав Виконавцю не всю інформацію , передбачену даними Правилами та/або надав неправдиву/невірну/неповну/неточну інформацію;

9.5 Якщо у Організатора/Виконавця виникнуть сумніви щодо добросовісності участі в акції такого Учасника.

9.6. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або в будь-які інші контакти з Учасниками Акції.

9.7. Правилами Акції не передбачене зберігання незатребуваного Заохочення і можливість їх видачі по закінченню строків, передбачених даними Офіційними Правилами Акції. Всі незатребувані/невикористані Заохочення Акції та/або Заохочення Акції, які не були забрані з відділень служб кур’єрської доставки та були повернені Виконавцю/Організатору Акції, залишаються у Виконавця/Організатора Акції та використовуються на власний розсуд та розсуд Організатора Акції.

9.7. Зобов‘язання Виконавця/Організатора Акції відносно якості та/або технічних характеристик Заохочень Акції, передбачених в цих Правилах, обмежені гарантіями, представленими їх виробниками.

9.8. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Офіційними правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

9.9. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Виконавцю/Організатору Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України “Про захист персональних даних”.

9.10. У випадку, якщо Заохочення Акції повернене по причині «відмови від отримання», воно не може бути повторно затребуване відповідним Учасником Акції. Претензії щодо не отриманих таких Заохочень не приймаються.

9.11. Організатор на свій власний розсуд може признати недійсними всі заявки на участь (реєстрацію), а також подальшу участь в даній Акції будь-якої особи, яка підроблює або отримує вигоду від підробки процесу реєстрації, або проведення Акції, або діє, порушуючи дані Офіційні Правила, діє деструктивним чином, або здійснює дії метою яких образа, погрожування та заподіяння занепокоєння будь-якій іншій особі, яка може бути пов‘язана з даною Акцією.

9.12. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якою іншої причини, неконтрольованої Виконавцем, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або належного проведення Акції, Виконавець може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які зареєстровані Акційні коди.

9.13. У випадку відмови Учасника Акції від отримання відповідного Заохочення Акції, такий Власник Заохочення Акції втрачає право на отримання відповідного Заохочення від Виконавця чи Організатора Акції.

9.14. Усі результати Акції та рішення Організатора є остаточними і оскарженню не підлягають.

 • Центральний офіс

 • Телефони контакт-центру

  +380 (44) 239-55-88
  +380 (66) 239-55-88
  +380 (63) 239-55-88
  +380 (68) 239-55-88

 • Пошта для зв’язку

  [email protected]

 • Час роботи контакт-центру

  Пн - Пт: 09:00 - 18:00, Сб.Нд. — Вихідні

Зворотній зв'язок-